O nás

Nadaci Robin Zdeny Frýbové založila  v roce 1992 spisovatelka paní Zdena Frýbová. Využila k tomu  popularity svého psího hrdiny foxteriéra Robina. Nadace  se zabývá všestrannou podporou ochrany zvířat zejména psů, koní a koček.  Přispívá především na krmení a veterinární péči pro zvířata v útulcích a u sociálně slabších osob – rodin nebo jednotlivců, kteří poskytli domov několika bezprizorním psům nebo kočkám a dobře se o ně starají. Nadace rovněž podporuje vznik, úpravy a provoz zařízení sloužící pro opuštěná nebo jinak handicapovaná zvířata, včetně podpory všech dalších forem, které vedou k vytváření důstojných podmínek pro existenci zvířat. Později byla nadace změněna na OPS Robin Zdeny Frýbové a od roku 2004 zpět na Nadaci Robin Zdeny Frýbové. Účel, pro který nadace vznikla, se však nikdy nezměnil.

Zdena Frýbová vedla Nadaci až do roku 2009, kdy se, ze zdravotních důvodů, rozhodla předat řízení nadace své nástupkyni. Ve vedení nadace však pracovala až do své smrti.

Všichni členové správní a dozorčí rady Nadace Robin Zdeny Frýbové naplňují odkaz zakladatelky nadace paní Zdeny Frýbové a veškerou činnost pro nadaci vykonávají zcela zdarma ve svém volném čase.

Nadace Robin je závislá na Vašich darech a příspěvcích a Vaše pomoc je pro nás velmi důležitá. 

Příspěvky v jakékoli výši můžete zasílat na č. účtu:

194313354/0300

Prosíme všechny dárce, zda by na sebe mohli zaslat kontakt na náš email info@nadacerobin.cz


Kontakt

Nadace Robin
Zdeny Frýbové
Volutová 8
158 00 Praha 5
+420 732 682 244-5