Poskytovaná podpora

Na základě žádosti poskytujeme následující formy podpory:

  • Příspěvek na krmení
  • Příspěvek na veterinární péči
  • Příspěvek na výstavbu nebo opravy zařízení
  • Finanční příspěvek

Příspěvek na krmení je poskytován buď formou přímé dodávky krmení, nebo proplacením faktury za krmení.

Příspěvek na veterinární péči je poskytován formou proplacení faktury ošetřujícímu veterinárnímu lékaři.

Příspěvek na výstavbu nebo opravy zařízení je poskytován formou proplacení faktur za provedené práce.

Finanční příspěvek může být poskytnut pouze ve vyjímečných případech.

Všechny příspěvky mohou být poskytnuty pouze po předchozím projednání a v předem dohodnuté výši.

Nadace si vyhrazuje právo kontrolovat jak byla poskytnutá podpora využita.

O poskytnutí podpory rozhoduje správní rada nadace na základě žádosti a dle stavu finančních prostředků, které má v kalendářním roce k dispozici. Na podporu není právní nárok. Žadatel nemá právo podporu vymáhat. Rozhodnutí správní rady nadace o poskytnutí podpory, její formě a výši je konečné.

V žádosti o podporu vždy uvádějte:

Útulky Soukromé osoby
Jméno kontaktní osoby Jméno a příjmení
Název zařízení Adresa
Adresa Telefon*
Telefon* E-mail*
E-mail* Počet a druh zvířat
Počet a druh zvířat Druh požadované podpory
Druh požadované podpory  
Provozovatel  
Zařízení v provozu od  
Webové stránky zařízení  

*musí být uveden alespoň jeden údaj


Kontakt

Nadace Robin
Zdeny Frýbové
Volutová 8
158 00 Praha 5
+420 732 682 244-5